Награден купон
Име и Презиме*:
Број на картичка*:
(последни 4 бројки)

Адреса за достава на подарокот*:
  
Diners Club награда: Продажно место*:
 
Внесете ги податоците од фотографијата*; Captcha image

Refresh
** Бидејќи електронските комуникациите не го гарантираат интегритетот на испратените податоци, Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје нема да носи никаква одговорност за евентуални злоупотреби, грешки или пропусти во содржинатана пораката и нејзините прилози коишто можат да влијаат на нивната комплетност, точност, и како и на нивното навремено и целосно доставување, а кои настануваат како резултат на комуникацијата по електронски пат. Користењето на туѓи лични податоци е казниво по закон.